Dowiedz się więcej o nas i naszej działalności

Dział Edukacji Przyrodniczej został powołany Zarządzeniem Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych nr 15/2015 z 16 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu organizacyjnego WZNK (z datą obowiązywania od 1 kwietnia 2015r.). Regulamin ten został zatwierdzony na posiedzeniu Kolegium Prezydenta Miasta Wejherowa w dniu 2 marca 2015r.
Zespół ludzi stanowiły początkowo 3 osoby, które przygotowywały się do objęcia opieką pierwszych zwierząt poprzez wyjazdy szkoleniowe do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku, wielu Ośrodków Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, jak również do Kaliningradzkiego Zooparku. Poznali tam w praktyce warunki w jakich przebywają zwierzęta, zasady ich codziennej obsługi, przyzwyczajenia, różnorodność diety poszczególnych zwierząt itp. Na przestrzeni czasu zespół rozrósł się do 6 osób, w tym 4 osoby to załoga sprawująca bezpośredni, fizyczny, całodobowy nadzór.
Do zakresu czynności DEP należą przede wszystkim:
– Działania związane z promowaniem wychowania proekologicznego;
– Nadzór nad powierzonymi w opiekę zwierzętami wraz z ich obsługą;
– Prowadzenie zajęć związanych z popularyzacją ochrony przyrody;
– Dbałość o powierzone obiekty, w tym woliery;
– Nadzór administracyjny nad zabytkową Kalwarią Wejherowską;
– Nadzór administracyjny nad Parkiem im. Aleksandra Majkowskiego wraz z placami zabaw.
– 1.04.2015r.- powołanie DEP;
– 1.09.2015r.- zespół stanowią 3 osoby;
– 2.11.2015r.- ruszają prace związane z budową wolier w parku;
– 7.01.2016r.- staw w parku zamieszkują nasi pierwsi podopieczni- łabędzie czarne, później także czarnoszyje;
– marzec 2016r.- budowa wolier dobiega końca, rozpoczynamy wyposażanie obiektu;
– czerwiec 2016r.- załoga DEP przeprowadza się do nowego lokum przy ul. Św. Jacka 19;
– 5.07.2016r.- para bielików zamieszkuje naszą południową wolierę;
– lipiec 2016r.- zespół powiększa się do 6 osób, rozpoczynamy dyżury całodobowe;
– 2.12.2016r.- do północnej woliery trafiają Żurawie koroniaste;
– 4.01.2017r.- Ptasia grypa atakuje. W związku z zagrożeniem na terenie całego kraju i nadchodzącymi mrozami umieszczamy łabędzie w zagrodzie (w celu izolacji od dzikiego ptactwa);
– 3.04.2017r.- wypuszczamy żurawie z pomieszczenia zimowego na zewnętrzny teren woliery;
– lipiec 2017r.- odwołanie zagrożenia ptasią grypą, łabędzie przenosimy na kanał zachodni;
– wrzesień 2017r.- ruszyły prace modernizacyjne w parku (staw, ścieżki, toaleta).